Cyfrowy bliźniak urządzenia i systemu sterowania. Totally Integrated Automation

| Technika

Szybki, elastyczny oraz inteligentny proces produkcji już na etapie projektowania. Portal Totally Integrated Automation - inteligentne rozwiązanie od Siemensa.

Cyfrowy bliźniak urządzenia i systemu sterowania. Totally Integrated Automation

Praca w środowisku wirtualnym pozwala skrócić czas uruchomienia zakładu produkcyjnego oraz znacząco podnieść wydajność procesu produkcji. Cyfrowy bliźniak otwiera przed użytkownikiem całkowicie nowe możliwości.

Może on m.in. przeprowadzać testy oraz symulacje, co nie tylko przekłada się na oszczędność czasu, ale również pozwala wykryć błędy na wczesnym etapie. Wszystko to jest możliwe bez konieczności fizycznego uruchomienia instalacji. Mniej błędów oznacza większą dostępność instalacji i, co za tym idzie, dodatkowe oszczędności.

Do budowy modelu cyfrowego maszyny stosowane są następujące narzędzia projektowe: pakiet oprogramowania Simatic Machine Simulator oraz NX Mechatronics Concept Designer. Simatic Machine Simulator składa się z dwóch narzędzi: modelu cyfrowego sterownika PLCSIM Advanced V2.0 oraz narzędzia SIMIT, w którym dostępne są modele funkcjonalne silników, softstartów, napędów itd.

Najpierw za pomocą NX MCD opracowany zostaje wirtualny model urządzenia, który wiernie oddaje jego fizyczne oraz kinematyczne właściwości. Następnie model ten jest podłączany do fizycznego sterownika za pośrednictwem jednostki Simit lub do sterownika wirtualnego za pomocą Simatic S7-PLCSIM Advanced.

Powstały w ten sposób cyfrowy bliźniak pozwala na szybkie prototypowanie i równoczesną pracę nad koncepcją mechaniczną i programem PLC. Ograniczamy również konieczność stosowania fizycznychprototypów i ryzyko ich uszkodzenia, np. w wyniku kolizji elementów ruchomych.

Identyfikowanie błędów koncepcji mechanicznej są na wczesnym etapie projektu pozwala na ograniczenie kosztów późniejszych poprawek w trakcie uruchomienia. Cyfrowy bliźniak maszyny może być później bazą do dalszych modyfikacji i udoskonalania maszyny w kolejnych wersjach oraz być używany do szkolenia jej operatorów.

GŁÓWNE ZALETY

  • Simatic Machine Simulator w połączeniu z NX MCD łączy elementy sterujące oraz systemy mechaniczne w środowisku wirtualnym - tak powstaje cyfrowy bliźniak urządzenia;
  • Jednostki technologiczne S7-1500T - dedykowane do aplikacji sterowania manipulatorami oraz synchronizacji napędów
  • Szybkie, elastyczne uruchomienie sterownika S7-1500 jako części zespołu;
  • Otwarta komunikacja z OPC UA dzięki obsłudze OPC UA serwer/klient;
  • Elastyczne importowanie oprogramowania oraz wgrywanie do CPU za pomocą TIA Portal Openness;
  • Integracja napędów serii Sinamics
  • S120 w TIA Portal, test odbiorczy funkcji bezpieczeństwa dla Sinamics G120.

Siemens