Nowy oddział Partner Serwis

| Gospodarka Artykuły

Firma Partner Serwis, która świadczy usługi m.in. w zakresie utrzymania ruchu zakładów przemysłowych, serwisu układów napędowych, przeglądów, konserwacji i napraw, otworzyła nowy oddział. Mieści się on w Częstochowie. Nowa filia powstała przez zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa Elsen, z którym wcześniej Partner Serwis współpracował.

Nowy oddział Partner Serwis

Specjalizowała się ona w remontach, naprawach i przeglądach silników i innych maszyn elektrycznych. Nowy oddział będzie podlegał pod centrum serwisowe Partner Serwisu w Dąbrowie Górniczej.