Bezpieczeństwo zdalnego serwisowania maszyn i urządzeń

| Technika

Diagnozowanie i utrzymanie maszyn i urządzeń jest łatwiejsze niż kiedykolwiek za sprawą rozwiązania zdalnego serwisu oferowanego przez B&R. Rozwiązanie to wykorzystuje najnowsze standardy bezpieczeństwa IT i umożliwia znaczne oszczędności przy niskich kosztach inwestycji.

Bezpieczeństwo zdalnego serwisowania maszyn i urządzeń

Podobnie jak towary konsumpcyjne, maszyny i systemy są obecnie sprzedawane na całym świecie. Nowoczesna komunikacja i transport umożliwiają pokonywanie długich dystansów, zaś nowoczesne systemy produkcyjne i logistyczne są podstawą globalnego handlu.

Dla producentów maszyn (OEM) posiadanie klientów na całym świecie wiąże się również z nowymi wyzwaniami. Sytuację komplikuje pojawiająca się z czasem konieczność przeprowadzenia szerszych prac konserwacyjnych. Aby uniknąć kosztów wysyłania personelu obsługi technicznej i inżynierskiej w odległe podróże, producenci OEM coraz częściej polegają na zdalnej konserwacji.

PROSTO I BEZPIECZNIE

Dzięki rozwiązaniu B&R w zakresie zdalnej konserwacji technik serwisu może uzyskać dostęp do maszyn z dowolnego miejsca na świecie, aby pobierać wpisy dziennika maszyny, dane aplikacji i wiele innych.

Proces ten odbywa się za pośrednictwem zabezpieczonego certyfikatem szyfrowanego połączenia VPN pomiędzy SiteManager na maszynie poprzez serwer GateManager a technikiem w centrum serwisowym producenta maszyn.

SZYBKA REAKCJA NA POTRZEBY KONSERWACYJNE

Kiedy sprzęt lub maszyna klienta nie działa, liczy się każda minuta. Jeśli technik serwisu nie jest dostępny na miejscu, może upłynąć wiele godzin lub dni, zanim dostępna będzie pomoc eksperta. Dzięki rozwiązaniu B&R do zdalnej konserwacji technik może w ciągu kilku chwil połączyć się, przeprowadzić diagnostykę, wyregulować parametry i usunąć błąd.

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA

Secure Remote Maintenance

Każdy producent maszyn chce mieć możliwość szybkiego i łatwego łączenia się z maszynami w terenie, gdy pojawią się problemy. Nawiązanie połączenia trwa tylko kilka sekund i natychmiast można wprowadzać niezbędne poprawki.

Bezpieczne zdalne programowanie

Producentom maszyn zależy na aktywnym wspieraniu swoich zespołów ds. uruchomień na miejscu u klienta bez konieczności organizowania wyjazdu całego zespołu. Twórcy oprogramowania potrzebują dostępu do instalowanej maszyny w celu dostosowania parametrów systemu i konfiguracji oprogramowania do potrzeb klienta.

Bezpieczne zdalne zbieranie danych

Producent maszyn pragnie mieć dostęp do parametrów wszystkich zainstalowanych maszyn, aby móc je przechowywać w jednym miejscu. Analiza zebranych danych pozwala na wczesne rozpoznanie awarii części i optymalne zaplanowanie okresów konserwacyjnych.

ŁATWY SPOSÓB ŁĄCZENIA - LINKMANAGER

Technicy serwisu mogą łączyć się z maszynami i urządzeniami na kilka sposobów. Mogą to zrobić, korzystając z komputera PC dla pełnej i kompleksowej diagnostyki, albo za pomocą smartfonu lub tabletu (iOS lub Android) dla poznania aktualnego statusu maszyny. Wszystkie przypadki uzyskania dostępu są rejestrowane i archiwizowane, aby umożliwić późniejszą identyfikację.

Zakres funkcji:

  • Diagnostyka przy użyciu Automation Studio i Systemu Diagnostics Manager (SDM)
  • Bezpośredni dostęp do aplikacji HMI
  • Odczytywanie wpisów do dziennika i danych aplikacji
  • Zmiana ustawień i parametrów maszyny
  • Aktualizacja programów i oprogramowania sprzętowego

BEZPIECZEŃSTWO PRZESYŁANIE DANYCH

Internet, dzięki obecności w najdalszych nawet zakątkach świata, jest bez wątpienia najdoskonalszym sposobem na łączenie się techników serwisu z maszynami. Warunkiem wstępnym jest przy tym możliwość bezpiecznego i niezawodnego przesyłania danych. Rozwiązanie B&R w zakresie zdalnej konserwacji oparte jest na bezpiecznym połączeniu VPN.

Żadne dane nie są przesyłane, dopóki zaawansowany proces uwierzytelniania nie zostanie pomyślnie zakończony. Połączenie z Internetem może odbywać się poprzez sieć LAN, WLAN lub sieć komórkową. Wszystkie trzy warianty połączeń są zabezpieczone zaporą sieciową (firewall).

KONFIGUROWALNY SITEMANAGER

SiteManager jest przemysłowym modemem komunikacyjnym, który uzyskuje bezpieczne połączenie z serwisantem poprzez zarządzalny serwer GateManager. Wszystkie warianty SiteManager są wyposażone w zintegrowane wejścia i wyjścia oraz co najmniej jeden port Ethernet. Zintegrowana zapora sieciowa zarządza dostępem do sieci maszyn - zarówno na poziomie adresu IP, jak i protokołu. Wszystkie warianty SiteManager można skonfigurować w Automation Studio.

ZARZĄDZANIE MASZYNAMI I PRAWAMI DOSTĘPU

Producenci maszyn mają wielu klientów i jeszcze więcej maszyn w terenie. Aby zwiększyć efektywność zdalnej konserwacji, B&R przygotowała moduł serwera GateManager ze zintegrowanym zarządzaniem pulą maszyn.

Moduł zarządza maszynami w terenie, a także prawami dostępu pracowników serwisu obsługujących poszczególne maszyny. Usługa Machine Pool Management w systemie zdalnej konserwacji B&R jest łatwa w użyciu i nie wymaga specjalistycznej wiedzy informatycznej.

O FIRMIE B&R

B&R to innowacyjna firma z branży automatyzacji z siedzibą w Austrii i przedstawicielstwami na całym świecie. Jako globalny lider w automatyce przemysłowej, B&R łączy najnowocześniejsze technologie z kunsztem inżynieryjnym, oferując klientom z praktycznie każdej branży kompleksowe rozwiązania z zakresu automatyki maszyn i automatyki zakładowej, sterowania napędami, interfejsów HMI oraz zintegrowanej technologii bezpieczeństwa.

Wraz ze standardem komunikacji sieci przemysłowej POWERLINK i openSAFETY oraz z wydajnym środowiskiem programistycznym Automation Studio, B&R nieustannie przedefiniowuje przyszłość technologii automatyzacji. Duch innowacyjności, który prowadzi B&R na szczyt przemysłowej automatyzacji, jest wzmacniany zamiłowaniem do upraszczania procesów i wyprzedzania oczekiwań klientów.

B&R Automatyka Przemysłowa