RWE i E.ON dokonają przetasowania na niemieckim rynku energii elektrycznej - E.ON przejmie 76,8% udziałów innogy

| Gospodarka Artykuły

Dwa największe niemieckie koncerny energetyczne - RWE i E.ON - zawarły wstępne porozumienie, na mocy którego wzajemnie wymienią się aktywami, co według komentatorów oznaczać będzie rewolucję w branży. RWE skupi w swoim ręku aktywa związane z produkcją energii elektrycznej, zarówno ze źródeł odnawialnych, jak i konwencjonalnych, a E.ON skoncentruje się na sieci dystrybucyjnej i obsłudze klientów. E.ON przejmie 76,8% udziałów w innogy SE, za co RWE uzyska 16,67% udziałów w E.ON.

RWE i E.ON dokonają przetasowania na niemieckim rynku energii elektrycznej - E.ON przejmie 76,8% udziałów innogy

Wartość ponad trzech czwartych udziałów w innogy SE wyceniono na 22 mld euro. W wyniku transakcji RWE zachowa aktywa innogy w zakresie energetyki odnawialnej i infrastruktury magazynowania gazu.

Zgodnie ze skomplikowanym porozumieniem E.ON przekaże RWE większość aktywów związanych z OZE, aktywa w energetyce gazowej, udziały innogy w austriackim operatorze energetycznym Kelag, a także pakiet udziałów w należących do RWE elektrowniach jądrowych Emsland i Gundremmingen, który posiada firma PreussenElektra - spółka-córka E.ON. Z kolei RWE ma zapłacić firmie E.ON kwotę 1,5 mld euro.

Transakcja wymaga akceptacji urzędów antymonopolowych, co w tym przypadku może nie być proste.

W Polsce do grupy innogy należy innogy Polska SA - sprzedająca energię do około miliona odbiorców, spółka innogy Stoen Operator - zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną, spółka innogy Business Services Polska - prowadząca wewnętrzną obsługę biznesową koncernu innogy, a także spółka innogy Renewables Polska - rozwijająca energetykę wiatrową. Grupa innogy ma w Polsce farmy wiatrowe o łącznej mocy przekraczającej 220 MW.

źródło: WNP, gramwzielone.pl

Zobacz również