Rynek silników trakcyjnych - prawie 42 mld dolarów w 2023 roku

| Gospodarka Silniki i napędy

Jak przewiduje Allied Market Research wartość globalnego rynku silników trakcyjnych zwiększy się z 30 mld dolarów w 2016 do blisko 42 mld dolarów w 2025, co oznaczać będzie średni wzrost co roku o prawie 4%. Wpłynie na to kilka czynników. Jednymi z ważniejszych będą: postępująca elektryfikacja szlaków kolejowych, modernizacja wagonów kolejowych i popularyzacja silników trakcyjnych jak przyjaźniejszych środowisku w porównaniu z innymi napędami.

Rynek silników trakcyjnych - prawie 42 mld dolarów w 2023 roku

Ponadto ważną rolę odegra rozbudowa kolei jednoszynowej oraz metra. Głównym hamulcem będą natomiast duże koszty, które trzeba ponieść na zaprojektowanie, a potem wyprodukowanie silników trakcyjnych.

W 2016 roku głównym odbiorcą tych urządzeń była Europa, której udział w całym ich rynku oszacowano na ponad 34%. W najbliższym czasie region ten zachowa pozycję lidera.