Program rozwoju kompetencji inżynierów

| Gospodarka Przemysł 4.0

Współczesny przemysł stawia przed inżynierami nowe wyzwania, zaś umiejętności techniczne w świetle dokonujących się przemian nie są już jedynym kryterium efektywnej pracy kadry inżynierskiej. Stąd też rosnąca potrzeba kompleksowego nabywania kompetencji zarówno technicznych, jak i psychospołecznych. Firmy ASTOR i Nowe Motywacje stworzyły Program Rozwoju Kompetencji Inżyniera 4.0, który łączy te elementy. Jest on skoncentrowany na rozwoju inżynierów i umożliwia poznawanie oraz doskonalenie umiejętności interdyscyplinarnych.

Program rozwoju kompetencji inżynierów

Program po raz pierwszy zaprezentowany został podczas marcowego forum Motywacja na Produkcji. W trakcie wydarzenia miała miejsce prelekcja "Inżynier 4.0 - jak rozwijać i tym samym angażować zespoły inżynierskie w Czwartej Rewolucji Przemysłowej", omówione zostały także wyniki badań opublikowanych w whitepaperze "Inżynierowie Przemysłu 4.0 (Nie)gotowi do zmian?".

Informacje o programie znaleźć można na stronach: nowemotywacje.pl oraz www.astor.com.pl/industry4.

  Interdyscyplinarne wymogi względem inżynierów