Przetestowano blok w Elektrowni Jaworzno

| Gospodarka Artykuły

Blok energetyczny 910 MW w Elektrowni Jaworzno przeszedł udaną próbę ciśnieniową, która potwierdziła szczelność i jednocześnie zakończyła proces montażu części ciśnieniowej kotła. Był to jeden z ważniejszych etapów realizacji tej inwestycji, obok takich faz, jak zakończenie montażu rurociągów systemu pary i wody zasilającej, dostarczenie urządzeń głównego systemu automatyki oraz wykonanie mostu skośnego nawęglania. Oddanie bloku w Jaworznie do użytku zaplanowano na czwarty kwartał 2019 roku.

Przetestowano blok w Elektrowni Jaworzno

Zobacz również