Audyt w APS

| Gospodarka Artykuły

W firmie APS Energia, która produkuje systemy zasilania m.in. dla energetyki, przemysłu naftowo-gazowego i wojska, został przeprowadzony audyt, który miał na celu sprawdzenie zgodności obowiązującego w niej systemu zarządzania z wymaganiami normy ISO/TS 22163:2017. Zawiera ona wymagania standardu ISO 9001:20015 powiększone o dodatkowe wytyczne dotyczące przemysłu kolejowego. Audyt zakończył się wynikiem pozytywnym.

Audyt w APS