APS Energia z certyfikatem i pozwoleniem

| Gospodarka Artykuły

APS Energia, producent systemów zasilania m.in. dla energetyki, przemysłu naftowo-gazowego i wojska, otrzymał od firmy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz certyfikat kwalifikacji dostawcy w zakresie projektowania oraz produkcji systemów zasilania dla pojazdów szynowych na poziomie Q1, najwyższym z możliwych. Będzie on ważny do końca sierpnia 2020 roku.

APS Energia z certyfikatem i pozwoleniem

Ponadto Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji udzieliło spółce koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania oraz obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym albo policyjnym. Przyznano ją na 50 lat.