Powstanie kolejny klaster czystych technologii

| Gospodarka Aktualności

W ramach współpracy między innymi przedstawicieli Energi, gminy Przykona oraz inkubatora przedsiębiorczości w Turku powstanie turkowski klaster czystej energii. Celem tej inicjatywy jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym miksie energetycznym na terenie powiatu tureckiego, a w dłuższej perspektywie nawet osiągnięcie przez niego samowystarczalności energetycznej.

Powstanie kolejny klaster czystych technologii

Działania w kierunku realizacji tych założeń zostały już podjęte. Pierwszym z nich było wprowadzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dzięki nim, poza energetyką wiatrową, możliwe również będzie uzyskanie nawet 200 MW mocy z instalacji fotowoltaicznych.