EMT-Systems w Klastrze "Silesia Automotive & Advanced Manufacturing"

| Gospodarka Artykuły

EMT-Systems Centrum Szkoleń Inżynierskich, które organizuje kursy i szkolenia z zakresu między innymi automatyzacji, utrzymania ruchu, mechatroniki, mechaniki, robotyki, informatyki oraz zarządzania jakością, zostało członkiem Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing. W ramach tej organizacji współpracują ze sobą firmy, które działają w sektorze motoryzacyjnym oraz w obszarze zaawansowanych systemów produkcji (Przemysł 4.0), w szczególności te zlokalizowane na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

EMT-Systems w Klastrze "Silesia Automotive & Advanced Manufacturing"