Nowe urządzenia w EMT-Systems

| Gospodarka Artykuły

EMT-Systems Centrum Szkoleń Inżynierskich - organizator kursów i szkoleń z zakresu m.in. automatyzacji, utrzymania ruchu, mechatroniki, informatyki, mechaniki, robotyki i zarządzania jakością - uzupełniło wyposażenie pracowni, w której przeprowadzane są szkolenia z zakresu tworzyw sztucznych, o nowe urządzenia marki Zwick Roell. Na potrzeby tego laboratorium zakupiono maszynę wytrzymałościową (zrywarkę) ProLine 10 kN do funkcjonalnych testów komponentów oraz znormalizowanych badań materiałowych, plastometr Mflow do wyznaczania wagowego współczynnika płynięcia oraz manualną nacinarkę do karbów używaną do karbowania wypełnionych i niewypełnionych tworzyw sztucznych zgodnie z odpowiednimi normami.

Nowe urządzenia w EMT-Systems

Ponadto firma EMT-Systems kupiła trzy roboty Fanuc LR Mate 200 iD 4s, które zostaną zainstalowane w nowym laboratorium.