EMT-Systems z nagrodami

| Gospodarka Aktualności

Firma szkoleniowa EMT-Systems została nagrodzona w konkursie Firma na Medal organizowanym przez Quality Institute pod patronatem m.in. dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oprócz tego firmę wyróżniono w konkursie Orły Kształcenia. W tym rankingu firmy są oceniane na podstawie opinii z portali społecznościowych oraz branżowych.

EMT-Systems z nagrodami