Przyszłość rynku oprogramowania CAM

| Gospodarka PLC, HMI, Oprogramowanie

Według Allied Market Research wartość światowego rynku oprogramowania CAM zwiększy się z 2 mld dolarów w 2017 roku do prawie 3,6 mld dolarów w roku 2025. Będzie to oznaczać średni coroczny wzrost o 7%. Przyczyni się do tego między innymi rosnące zapotrzebowanie na tego typu programy w przemyśle samochodowym, lotniczym, obronnym, opakowaniowym i obrabiarkowym, który w przyszłości w dalszym ciągu będzie miał w tym rynku największy udział.

Przyszłość rynku oprogramowania CAM

Ważnym czynnikiem napędzającym rozwój omawianego rynku będzie popularyzowanie się korzystania z usług w chmurze. Głównym hamulcem będzie z kolei coraz większa dostępność darmowego oprogramowania CAM i aplikacji open-source.