Duże wzrosty na rynku skanerów 3D

| Gospodarka

Według Allied Market Research wartość światowego rynku skanerów 3D zwiększy się z 8 mld dolarów w 2017 roku do 53 mld dolarów w 2025. Będzie to oznaczać średni coroczny wzrost aż o 26%. Największym odbiorcą skanerów 3D w 2017 r. - z udziałem wynoszącym prawie 40% - była Ameryka Północna, głównie Stany Zjednoczone. Na pozycji drugiej znalazła się Europa, gdzie największy popyt na skanery 3D odnotowano w Wielkiej Brytanii.

Duże wzrosty na rynku skanerów 3D

W przyszłości zapotrzebowanie na te urządzenia w Ameryce Północnej będzie w dalszym ciągu szybko rosło - według przewidywań w średnim tempie 23% rocznie. Dwa czynniki, które napędzają rozwój rynku skanerów 3D, to postęp w dziedzinie ich konstrukcji oraz rosnąca liczba zastosowań, między innymi w inżynierii wstecznej, szybkim prototypowaniu z wykorzystaniem drukarek 3D, kontroli jakości, skanowaniu ciał w medycynie, sztuce filmowej czy konserwacji zabytków.

Cały czas głównym czynnikiem hamującym rozwój rynku skanerów 3D jest bardzo duży koszt zakupu, przez który na ich stosowanie stać w zasadzie jedynie duże organizacje i przedsiębiorstwa.

Zobacz również