Prognoza dla rynku rur z HDPE

| Gospodarka Aktualności

Według Allied Market Research wartość światowego rynku rur z HDPE, czyli polietylenu o dużej gęstości, w latach 2017-2025 zwiększy się z 18 do 26 mld dolarów, co oznaczać będzie niewielki, lecz stabilny wzrost, średnio o 5% co roku. Przyczyni się do tego głównie większy popyt w rolnictwie, gdzie buduje się z nich m.in. systemy nawadniania pól, i w branży wodno-kanalizacyjnej, w sieciach wodociągowych.

Prognoza dla rynku rur z HDPE

Udział wodociągów w całkowitym rynku rur z HDPE będzie w omawianym okresie rósł najszybciej. Czynnikiem napędzającym jego rozwój będzie także postęp w dziedzinie technologii wytwarzania omawianych produktów, natomiast hamującym - niestabilność cen surowców do ich produkcji. Spośród materiałów zaliczanych do grupy HDPE, czyli PE 63, PE 80 i PE 100, którego udział w 2017 roku wyniósł 75%, najszybciej będzie rósł popyt na polietylen PE 63.