Słaby wzrost na rynku kwasu siarkowego

| Gospodarka Aktualności

Wartość światowego rynku kwasu siarkowego zwiększy się z 11,4 mld dolarów w 2017 roku do 12,7 mld dolarów w roku 2024, co oznaczać będzie średni wzrost o niecałe 3% co roku, przewiduje Zion Market Research. Będzie on wypadkową zapotrzebowania na ten związek rosnącego w przetwórstwie metali, branży motoryzacyjnej oraz w produkcji chemikaliów, w tym nawozów sztucznych. Te ostatnie miały w 2017 roku - w całkowitym rynku kwasu siarkowego - największy udział, co w okresie objętym analizą nie ulegnie zmianie. Z drugiej jednak strony, w związku z zaostrzaniem przepisów w zakresie ochrony środowiska, popyt na ten związek będzie się zmniejszał.

Słaby wzrost na rynku kwasu siarkowego