Rynek wtryskarek - ponad 22 mld dolarów w 2025 roku

| Gospodarka Aktualności

Według Allied Market Research światowy rynek wtryskarek zwiększy się z 15 mld dolarów w roku 2017 do ponad 22 mld dolarów w 2025, co oznacza stabilny, średni wzrost o prawie 5% co roku. Przyczyni się do tego przede wszystkim większy światowy popyt na wyroby z tworzyw sztucznych, głównie w branży motoryzacyjnej i opakowaniowej.

Rynek wtryskarek - ponad 22 mld dolarów w 2025 roku

Najważniejszym czynnikiem, który może ten wzrost zahamować jest coraz silniejsza konkurencja ze strony nowych technologii, szczególnie druku 3D i termoformowania, tańszych w przypadku krótkich serii produkcyjnych.

Największy udział w rynku wtryskarek, w okresie objętym analizą, będą miały urządzenia elektryczne, które w porównaniu z hydraulicznymi wyróżnia większa precyzja i powtarzalność produkcji. Oprócz tego zużywają one nawet o połowę mniej energii. Ze względu na siłę zwarcia największą popularnością będą się cieszyć wtryskarki o nacisku mniejszym niż 200 ton, dzięki większemu zapotrzebowaniu na mniejsze wyroby.