Za nami VI edycja Ogólnopolskiego Forum "Bezpieczna Maszyna"

| Gospodarka Aktualności

Tym razem forum zagościło w Bielsku-Białej na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej, gromadząc ponad 70 słuchaczy zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. Uczestnikami spotkania byli m.in. projektanci, konstruktorzy, producenci, dostawcy i użytkownicy maszyn, a także przedstawiciele służb bezpieczeństwa i utrzymania ruchu, pracodawcy oraz osoby odpowiedzialne za kształtowanie bezpiecznych warunków pracy. Organizatorami wydarzenia były firmy Elokon, Panasonic i Astat.

Za nami VI edycja Ogólnopolskiego Forum "Bezpieczna Maszyna"

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Państwowa Inspekcja Pracy, natomiast patronat naukowy AT-H w Bielsku-Białej.

Spotkanie otworzyła prorektor ds. nauki i finansów ATH prof. dr hab. Iwona Adamiec-Wójcik. Rolę moderatora objął Piotr Sodulski z firmy Panasonic Electric Works Polska Sp. z o.o., który poprowadził uczestników forum przez cykl wykładów.

Program Ogólnopolskiego Forum "Bezpieczna Maszyna" obejmował:
I sesja: Zasady kształtowania bezpieczeństwa przy budowie, eksploatacji i modernizacji maszyn
- Wymagania bezpieczeństwa dla robotów kolaborujących - prelegent mgr inż. Paulina Tyszko, Elokon Polska Sp. z o.o.;
- Wybór metody oceny ryzyka - prelegent mgr inż. Andrzej Oleśkiewicz, Elokon Polska Sp. z o.o.;
- Oferta usług badawczych - Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej ATH - prelegent mgr Małgorzata Zarębska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej;
- Warsztaty: Praktyczne wykorzystanie oceny ryzyka - prelegent mgr inż. Andrzej Oleśkiewicz, Elokon Polska Sp. z o.o.;
- Nadzór rynku nad maszynami i innymi urządzeniami technicznymi - prelegent mgr inż. Włodzimierz Łabanowski , Nadinspektor PIP.
II sesja: Techniczne środki bezpieczeństwa - zasady doboru i eksploatacji
- Metody zabezpieczania stref niebezpiecznych i ruchomych części maszyn - prelegent mgr Paweł Kędzierski, Astat Sp. z o.o.;
- Techniczne środki bezpieczeństwa przy projektowaniu i eksploatacji maszyn - prelegent mgr inż. Piotr Sodulski, Panasonic Electric Works Polska Sp. z o.o.;
- Zastosowanie sygnalizatorów optycznych i dźwiękowych w bezpieczeństwie maszyn - prelegent: mgr inż. Michał Nowak, Astat Sp. z o.o.
- Dyskusja: Co to znaczy (nie)bezpieczna maszyna?

Podczas spotkania zróżnicowane grono odbiorców mogło wymienić doświadczenia i opinie, i w efekcie zobaczyć zagadnienia bezpieczeństwa maszyn niejako z szerszej perspektywy. Patronat medialny nad wydarzeniem objął między innymi magazyn APA.

Firma Astat zaprasza na kolejne wydarzenia i szkolenia: www.astat.com.pl/szkolenia.

źródło: Astat