Tauron opomiarował linie WN

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Spółka Tauron Dystrybucja zainstalowała 213 punktów pomiarowych na liniach WN. Składają się one ze stacji pogodowej, urządzeń zasilających (turbiny wiatrowej, panelu słonecznego) i modułu transmisji danych, a mierzą temperaturę otoczenia, prędkość i kierunek wiatru oraz nasłonecznienie. Na podstawie tych informacji, danych konstrukcyjnych linii i jej bieżącego obciążenia monitorowany jest stopień wykorzystania zdolności przesyłowych. Dzięki nowo zainstalowanemu systemowi pomiarowemu sieć dystrybucyjna jest wykorzystywana efektywniej i bezpieczniej.

Tauron opomiarował linie WN