Spółka Tauron Dystrybucja pozyskała już blisko 200 mln zł ze środków unijnych

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Spółka Tauron Dystrybucja pozyskała kolejne środki unijne na modernizację i rozbudowę sieci średniego (SN) i niskiego napięcia (nN). Plany zakładają zwiększenie możliwości przyłączenia rozproszonych odnawialnych źródeł energii. W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 operator pozyskał 46 dotacji o łącznej wysokości 195 mln zł. W bieżącym roku Tauron zawarł siedem umów dotyczących dofinansowania swoich działań na kwotę przeszło 27 mln zł.

Spółka Tauron Dystrybucja pozyskała już blisko 200 mln zł ze środków unijnych

W 2018 roku spółka zainwestowała ponad 1,1 mld zł w modernizację sieci oraz przyłączyła 63 tys. nowych odbiorców energii. Pozyskane w bieżącym roku dofinansowanie uzupełni nakłady inwestycyjne przewidziane na poziomie 1,7 mld zł.

Operator przy wsparciu środków unijnych zbudował i zmodernizował w województwie dolnośląskim ponad 176 km sieci elektroenergetycznej SN i nN przeznaczonej dla źródeł odnawialnych. Na obszarach województwa małopolskiego Tauron zmodernizował 180 km sieci, a do połowy 2020 roku zamierza rozbudować kolejne 80 km. Realizowane projekty mają przede wszystkim zapewnić rozwój inteligentnych sieci energetycznych, ograniczenie strat sieciowych, bezpieczeństwo w zakresie ciągłości dostaw energii, a także odpowiednie warunki techniczne potrzebne do tworzenia nowych przyłączeń, w tym do źródeł odnawialnych.

źródło: Tauron Dystrybucja

Zobacz również