Tauron Dystrybucja rozpoczął budowę systemu magazynowania energii

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Spółka Tauron Dystrybucja rozpoczęła budowę stacjonarnego systemu magazynowania energii w Cieszanowicach, w województwie opolskim. Obiekt ten pozwoli na efektywniejsze gospodarowanie energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych i stabilizację pracy sieci elektroenergetycznej. Magazyn energii będzie współpracował z farmą wiatrową Lipniki o mocy 30 MW, która znajduje się w odległości 7,5 km od stacji.

Tauron Dystrybucja rozpoczął budowę systemu magazynowania energii

Dodatkową funkcją instalacji będzie możliwość pracy wyspowej, która ma zabezpieczyć klientów spółki przed krótkotrwałymi przerwami w dostawach energii elektrycznej. Pilotażowy system magazynowania energii zapewni moc znamionową na poziomie 3,16 MVA, a jego pojemność wyniesie 774 kWh.

Prace budowlane rozpoczęły się we wrześniu, a ich zakończenie zaplanowano na początek przyszłego roku. Na realizację tego projektu spółka pozyskała dofinansowanie w wysokości 9,4 mln zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,.

źródło: Tauron Dystrybucja, gramwzielone.pl