Centrum programowania robotów przemysłowych na wyspie Ostrów

| Gospodarka Roboty

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna uruchomiła centrum programowania robotów przemysłowych. Mieści się ono w budynku dawnej dyrekcji Stoczni Gdańskiej i ma służyć między innymi do prowadzenia zajęć dla młodzieży.

Centrum programowania robotów przemysłowych na wyspie Ostrów

Ośrodek szkoleniowy, utworzony na potrzeby przemysłu stoczniowego i pozostałych inwestorów ulokowanych na omawianym terenie, to element projektu rewitalizacji obszarów postoczniowych. Zawiera on m.in. robota Fanuc M-20iA, który został przekazany przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN, drukarkę 3D i inne urządzenia. Pierwsze zajęcia szkoleniowe zostały przeprowadzone dla uczniów techników z Gdańska i Włocławka. Regularne zajęcia w centrum rozpoczną się wraz z nowym rokiem szkolnym.

Zobacz również