Prognoza dla rynku czujników wibracji

| Gospodarka Pomiary

Według Transparency Market Research wartość globalnego rynku sensorów wibracji wyniesie w 2027 roku 4,5 mld dolarów, co oznaczać będzie jej średni coroczny wzrost na umiarkowanym poziomie 5%. Czujników tego rodzaju w ostatnich latach, w przemyśle przybywa, przede wszystkim dzięki rosnącej popularności strategii predykcyjnego utrzymania ruchu.

Prognoza dla rynku czujników wibracji

W okresie objętym analizą TMR największy udział w dalszym ciągu będą w nim miały akcelerometry - w 2018 roku przekraczał on 71%. Pod względem zastosowań ważnym segmentem będzie branża przetwórcza, głównie dzięki upowszechnianiu się sensorów wibracji w zakładach, m.in. w przemyśle spożywczym, metalowym, górniczym i papierniczym. Największym rynkiem zbytu pozostanie z kolei region Azji i Pacyfiku.

Zobacz również