Rynek robotów SCARA - ponad 10 mld dolarów w 2024 roku

| Gospodarka Roboty

Jak prognozuje Markets and Markets, wartość globalnego rynku robotów SCARA zwiększy się z 6 mld dolarów w 2019 roku do ponad 10 mld dolarów w roku 2024, co oznaczać będzie znaczny coroczny wzrost - średnio o ponad 10%. Największymi odbiorcami robotów tego rodzaju - które wyróżnia duża prędkość, wytrzymałość i przestrzeń robocza umożliwiająca wykonywanie m.in. takich zadań, jak podnoszenie i odkładanie (pick and place), załadunek i rozładunek, paletyzacja, pakowanie oraz załadunek maszyn - będą branże: elektroniczna, optyczna i inżynierii precyzyjnej. Największy udział w tym rynku pod względem geograficznym zachowa region Azji i Pacyfiku.

Rynek robotów SCARA - ponad 10 mld dolarów w 2024 roku