Polski robot SCARA - o wiele taniej niż zagraniczne odpowiedniki, a do tego z lokalnym wsparciem - w ofercie firmy WObit!

| Technika

Rozwój technologii prowadzi do coraz większej obecności najnowocześniejszych rozwiązań technicznych w różnych dziedzinach życia. Jest to szczególnie widoczne w przemyśle, gdzie automatyka jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów. Firma WObit przygotowała własną propozycję robota SCARA dla małych i średnich przedsiębiorstw, tak aby ułatwić im automatyzację procesów produkcyjnych. Urządzenie miało swoją premierę na niedawnych targach Automaticon 2013.

Polski robot SCARA - o wiele taniej niż zagraniczne odpowiedniki, a do tego z lokalnym wsparciem - w ofercie firmy WObit!

Roboty SCARA pojawiły się w sprzedaży już w 1979 roku i od tego czasu na dobre zagościły w wielu halach produkcyjnych. Pomimo jednak upływu lat ta technologia ciągle charakteryzuje się bardzo wysoką ceną i dla wielu firm, zwłaszcza zaliczających się do małych i średnich przedsiębiorstw, jest niedostępna. Specjaliści z firmy WObit wdrożyli autorską konstrukcję opartą na komponentach dostarczanych przez firmę, wraz z układem sterowania i udało im się znacząco obniżyć koszt robota w porównaniu do innych urządzeń tego typu.

PARAMETRY ROBOTA

Fot. 1. Przykładowa aplikacja z omawianym robotem zaprezentowana na targach Automaticon 2013

Czteroosiowy manipulator przemysłowy SCARA-R1 produkcji firmy WObit charakteryzuje się bardzo dużym zasięgiem roboczym wynoszącym do 1000 mm. Może on przenosić elementy o maksymalnej wadze do 5 kg. Prosta i kompaktowa konstrukcja gwarantuje jego niezawodność i ułatwia dostosowanie robota do konkretnej aplikacji.

Zastosowane silniki krokowe wyposażone w enkodery zapewniają powtarzalność pozycjonowania. Końcówka efektora na ramieniu 1 m osiąga powtarzalność rzędu ±1 mm, co jest do wielu rozwiązań całkowicie wystarczającą precyzją. Do końcówki robota doprowadzono zarówno powietrze, jak i zamontowano na niej złącza elektryczne, co umożliwia wykorzystanie chwytaków pneumatycznych oraz sygnałów elektrycznych.

Ponadto wszystkie złącza robota znajdują się na jego tylnej obudowie, co ułatwia podpięcie zewnętrznych mediów, takich jak zasilanie, powietrze oraz sygnały sterujące. W przyszłości dostępne będą również modele o różnych zakresach roboczych, w których całe sterowanie zostanie umieszczone w zewnętrznej szafie. Obecnie dostępna wersja ma sterowanie zintegrowane w obudowie urządzenia, dzięki czemu robot jest bardziej kompaktowy i ergonomiczny.

DZIAŁANIE I PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA

Podstawowym przeznaczeniem tego robota jest montaż oraz powtarzalne przenoszenie detali i ich sortowanie. Przykładem aplikacji typu pick & place, w której zastosowano manipulator SCARA-R1, jest stanowisko do zdejmowania elementów z linii produkcyjnej i podawania ich do gniazda robota kartezjańskiego realizującego dalszą obróbkę w postaci nawiercania.

Robot kartezjański został skonstruowany z użyciem modułów liniowych MLAS wraz z serwonapędem, zapewniającym najlepsze parametry dynamiczne i precyzję w danej aplikacji. Jego konstrukcja została przygotowana do montażu wrzeciona, a sekwencje kolejnych czynności zostały zaprogramowane w sterowniku PLC - K308-40AT zastosowanym do sterowania robotem.

Przeniesienie elementu przez SCARA-R1 do gniazda robota kartezjańskiego odbywa się, gdy jest on ustawiony w pozycji bazowej, co jest sygnalizowane przez czujniki krańcowe. Następnie element poddawany jest obróbce, po której zakończeniu brama jest ustawiana w pozycji bazowej i możliwy jest jego odbiór z gniazda. Powrót do pozycji wyjściowej sygnalizowany jest przez czujniki krańcowe, dalej sygnał jest przekazywany przez sterownik PLC do robota SCARA-R1. Manipulator odbiera element i przenosi go na kolejną taśmę do dalszej obróbki bądź na linię pakującą.

Innym ciekawym zastosowaniem robota SCARA-R1 może być zdejmowanie produktów wadliwych z linii produkcyjnej czy podawanie elementów do dalszej obróbki. Robot SCARA może zostać również użyty do układania komponentów na detalach przesuwających się po taśmie. Poza zastosowaniami w zakresie automatyki produkcyjnej robot SCARA sprawdzi się doskonale w aplikacjach pakujących, gdzie na przykład musi zdejmować elementy z linii produkcyjnej i umieszczać je w opakowaniach zbiorczych.

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?

SCARA-R1 dzięki prostej budowie oraz intuicyjnemu oprogramowaniu w języku polskim może być łatwo dostosowywana do danej aplikacji, na zamówienie oprogramowanie może być również modyfikowane. Aby dowiedzieć się więcej o nowym robocie SCARA produkcji firmy WObit, zapraszamy do kontaktu pod numerem 61 22 27 422 oraz na stronę www.wobit.com.pl.

P.P.H. WObit E. K. J. Ober s.c.
www.wobit.com.pl