Rynek systemów sterowania oświetleniem - prawie 40 mld dolarów w 2024 roku

| Gospodarka PLC, HMI, Oprogramowanie

Jak przewiduje Markets and Markets wartość globalnego rynku systemów sterowania oświetleniem zwiększy się z prawie 20 mld dolarów w 2019 roku do blisko 40 mld dolarów w roku 2024, co oznaczać będzie średni coroczny wzrost o prawie 15%. Głównym czynnikiem napędzającym zapotrzebowanie na systemy tego rodzaju będzie coraz większa popularność rozwiązań, które pozwalają oszczędniej gospodarować energią elektryczną.

Rynek systemów sterowania oświetleniem - prawie 40 mld dolarów w 2024 roku

Poza tym, rozwojowi tego rynku sprzyjać będzie rosnący popyt na inteligentne rozwiązania z zakresu systemów oświetlenia ulicznego, rozwój inteligentnych miast, popularyzacja i spadający koszt diod LED, a także modernizacja i rozwój infrastruktury. Największy udział w tym rynku będzie miał segment sprzętowy, pod względem aplikacji - oświetlenie zewnętrzne, w tym oświetlenie dróg, miejsc publicznych oraz architektoniczne, zaś geograficznie - region Azji i Pacyfiku.