Siemens Mobility planuje kupić Aldridge Traffic Controllers

| Gospodarka PLC, HMI, Oprogramowanie

Siemens Mobility rozpoczął działania mające na celu przejęcie Aldridge Traffic Controllers (ATC), kluczowej na rynku firmy specjalizującej się w kontroli ruchu miejskiego i klientów SCATS na całym świecie. ATC jest jedną z nielicznych firm posiadających licencję na dystrybucję takich platform, jak Sydney Coordinated Adaptive Traffic System (SCATS), holistycznego, innowacyjnego i skalowalnego systemu do zarządzania ruchem.

Siemens Mobility planuje kupić Aldridge Traffic Controllers

Dzięki przejęciu użytkownicy SCATS uzyskają dostęp do szerokiej gamy rozwiązań inteligentnych systemów ruchu (ITS) firmy Siemens Mobility, a także globalnych kompetencji w dziedzinie ITS. Ponadto przejęcie ATC pozwoli firmie Siemens Mobility wzmocnić swoją podstawową działalność w zakresie zarządzania ruchem oraz rozszerzyć zasięg i działalność w regionie APAC, jednym z najszybciej rozwijających się rynków zarządzania ruchem.

W wyniku tych działań Siemens Mobility będzie w stanie dostarczyć cały łańcuch głównych adaptacyjnych systemów sterowania ruchem na całym świecie.

Standard SCATS odpowiada za jedną trzecią adaptacyjnych systemów sterowania ruchem na świecie, które są instalowane w około 190 miastach, w 28 krajach. Z około 80% instalacji zlokalizowanych w regionie APAC, jest to dominujący system sterowania ruchem w regionie. Właścicielem systemu jest firma Transport for New South Wales w Australii.

Oprócz produkcji kontrolerów sygnalizacji świetlnej zgodnych ze standardem SCATS na rynek światowy, ATC świadczy różnorodne usługi, takie jak projektowanie sygnalizacji drogowej, inżynieria ruchu, doradztwo w zakresie zarządzania ruchem oraz szkolenia.

Jeśli przejęcie zostanie zatwierdzone przez władze, ATC będzie zarządzana jako prawnie niezależna firma działającą pod skrzydłami jednostki biznesowej Intelligent Traffic Systems w ramach Siemens Mobility.

źródło: Metafores Press