Prognoza dla rynku metrologii 3D

| Gospodarka Pomiary

Grand View Research przewiduje, że wartość globalnego rynku metrologii 3D będzie się zwiększać średnio co roku o prawie 9%, aż do roku 2025, kiedy to wyniesie 12,6 mld dolarów. Wzrost ten napędzany będzie przede wszystkim przez większy popyt na maszyny współrzędnościowe wykorzystywane przy pomiarach i kontroli jakości w przemyśle samochodowym, a także w branży lotniczej, budowlanej, medycznej, w elektronice, sprzęcie ciężkim oraz w energetyce.

Prognoza dla rynku metrologii 3D

Do wzrostu na rynku metrologii 3D przyczyni się ponadto upowszechnianie technologii cyfrowych w przemyśle, w ramach wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0. Analizując omawiany rynek pod względem geograficznym, Amerykę Północną - która w 2018 roku miała w nim największy udział - ma szansę wyprzedzić region Azji i Pacyfiku, dla którego w okresie objętym analizą prognozowane jest największe tempo wzrostu.