Znaczne wzrosty na rynku metrologii online

| Gospodarka Pomiary

Według Markets and Markets wartość globalnego rynku rozwiązań z zakresu pomiarów online zwiększy się z 390 mln dolarów w 2020 roku do 801 mln dolarów w 2025, co oznaczać będzie średni coroczny wzrost o prawie 16%. Będzie on napędzany m.in. przez rosnące globalne wydatki na badania i rozwój technik automatyzacji i popularyzację rozwiązań smart w dziedzinie metrologii.

Znaczne wzrosty na rynku metrologii online

W okresie objętym analizą pod względem zastosowania pomiarów online najszybciej będzie się rozwijał segment kontroli jakości i inspekcji. Wzrośnie również zapotrzebowanie na usługi w tym zakresie, ponieważ outsourcing jest opcją tańszą i łatwiejszą organizacyjnie. Najszybciej rynek metrologii online będzie się rozwijał w regionie Azji i Pacyfiku, głównie w Chinach i w Indiach.