Firma Inventia z nową lokalizacją

| Gospodarka Aktualności

Od kwietnia spółki Inventia i AB Micro zmieniają adres siedziby na: ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa. Ulica Poleczki 23 to kompleks Platan Park II (wjazd od ul. Poloneza), przy czym do firmy Inventia prowadzi wejście F. Dotychczasowe adresy mailowe, numery telefonów oraz dane rejestrowe spółki nie ulegają zmianie.

Firma Inventia z nową lokalizacją