Rynek znakowarek laserowych - prawie 5 mld dolarów w 2027 roku

| Gospodarka Aktualności

Jak prognozuje Grand View Research, wartość globalnego rynku maszyn do znakowania laserowego zwiększy się z prawie 3 mld dolarów w roku 2019 do blisko 5 mld dolarów w 2027, co oznaczać będzie umiarkowany średni coroczny wzrost o prawie 8%. Przyczyni się do tego głównie zaostrzanie przepisów dotyczących identyfikowalności wyrobów, zwłaszcza w branży sprzętu medycznego, farmaceutycznej i spożywczej oraz w przemyśle obronnym.

Rynek znakowarek laserowych - prawie 5 mld dolarów w 2027 roku

Głównymi czynnikami, które będą hamować rozwój tytułowego rynku będą natomiast duże koszty inwestycji i koszty operacyjne. Wynikają one przede wszystkim z konieczności wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń na stanowiskach znakowania laserowego. Te z kolei są obowiązkowe w związku z zagrożeniami dla zdrowia pracowników, towarzyszącymi znakowaniu laserowemu, szczególnie z niebezpieczeństwem oparzeń oraz zatrucia dymem.