Sposoby znakowania urządzeń i elementów infrastruktury

| Gospodarka Artykuły

Agencja badawcza Rainmakers CSI przeprowadziła na zlecenie firmy Brother badanie na grupie 1024 respondentów z różnych krajów europejskich, które dotyczyło sposobów etykietowania urządzeń, elementów infrastruktury i innych komponentów przez elektryków oraz elektroinstalatorów. Wyniki wykazały, że wielu z nich ma problemy z niską trwałością etykiet, zaś przedmioty będące na wyposażeniu firm i instytucji są często oznaczane nieprawidłowo.

Sposoby znakowania urządzeń i elementów infrastruktury

Zgodnie z badaniem 78% elektryków i instalatorów oznacza elementy infrastruktury etykietami, ale blisko połowa (45%) nanosi oznaczenia ręcznie. Około 30% ankietowanych użytkowników korzysta ze specjalistycznych drukarek, drukując na nich elementy takie jak firmowe logotypy, oznaczenia imienne czy dane kontaktowe.

Wyniki ankiety pokazują również, że technologia odgrywa ważną rolę w pracy elektryków i elektroinstalatorów - 93% z nich używa smartfonów w celach służbowych, zaś 62% korzysta przy tym z aplikacji profesjonalnych. Co trzecia z osób polega na nowych technologiach, aby znakować przedmioty zgodnie z wytycznymi i obowiązującymi przepisami.