Największa europejska sieć badawcza 5G opracuje aplikacje dla fabryk

| Gospodarka Komunikacja

Największa w Europie sieć badawcza - 5G Industry Campus Europe - która została uruchomiona w Niemczech, zajmie się opracowywaniem technologii i aplikacji pozwalających na cyfryzację produkcji w fabrykach. Na utworzenie i prowadzenie kampusu badawczego niemiecki rząd przeznaczył prawie 6,2 mln euro. 5G Industry Campus Europe zajmuje powierzchnię 1 km² na Uniwersytecie RWTH w Aachen, w tym 7 tys. m² przypada na hale maszynowe.

Największa europejska sieć badawcza 5G opracuje aplikacje dla fabryk

W ciągu najbliższych trzech lat przetestowane zostaną różne zastosowania przemysłowe 5G - od technologii czujników umożliwiających monitorowanie i kontrolę złożonych procesów produkcyjnych, przez robotykę mobilną i logistykę oraz łańcuchy produkcyjne. Sprawdzone zostanie również zastosowanie systemów chmurowych do szybkiego przetwarzania danych w celu wykorzystania potencjału 5G do produkcji usieciowionej i adaptacyjnej.

5G Industry Campus uzyskał pozwolenie na prowadzenie działalności w paśmie 3,7-3,8 GHz. Będzie dysponował 19 antenami i przepustowością 10 Gb/s.

- Tu powstanie przyszłość innowacyjnej produkcji. Wraz z firmami i partnerami badawczymi tworzymy całkowicie nową infrastrukturę, w której możemy testować i wypróbowywać różne aplikacje 5G w produkcji i logistyce. To całkowicie przedefiniuje poprzednie wymagania dla branż - mówi kierownik projektu, Niels König.

W ramach realizowanego w centrum projektu, określanego nazwą 5GSensPro, ośmiu partnerów opracuje modułowy, rozszerzalny system chmury czujników, by stworzyć elastyczne, bezprzewodowe środowisko produkcyjne, które doda nowe funkcje i narzędzia do istniejących funkcjonalności maszyn produkcyjnych.

Inne zaplanowane projekty obejmują:

  • 5G-Multisensor - system wieloczujnikowy, który pozwoli uniknąć problemów związanych z opóźnieniami obecnych technologii komunikacyjnych, takich jak Bluetooth i WLAN, i będzie przechwytywał dane fizyczne przy znacznie mniejszych zakłóceniach.
  • 5G-AE Sensor - umożliwi wykrywanie pęknięć narzędzi frezarek przy użyciu szybko reagującej technologii bezprzewodowej.
  • 5G-Blockchain - testowanie limitów bezprzewodowych sieci 5G w fabrykach, w ramach przetwarzania danych w technologii blockchain.
  • 5G-Logistics - autonomiczny system logistyczny demonstrujący w jaki sposób 5G można wykorzystać do koordynacji autonomicznych systemów w łańcuchu dostaw.
  • 5G-Robotics - system sterowania dla współpracujących robotów mobilnych, które są połączone bezprzewodowo.
  • 5G-Cockpit - monitorowanie różnych procesów i zapewnienie przejrzystości produkcji w celu zlikwidowania różnic w jakości między odrębnymi lokalizacjami.
  • 5G-Edge-Cloud - uzupełniające platformy obliczeniowe i aplikacje działające w czasie rzeczywistym, m.in. platforma analizy danych o niskim opóźnieniu w czasie rzeczywistym dla aplikacji produkcyjnych o zamkniętej pętli.
  • 5G-3D Sensor - testy bezprzewodowego czujnika do akwizycji danych dotyczących geometrii komponentów w zastosowaniach takich, jak produkcja przyrostowa.

Przedsięwzięcie 5G Industry Campus Europe będzie zarządzany przez Fraunhofer Institute for Production Technology (IPT). Pozostali członkowie konsorcjum to Instytut Zarządzania Przemysłem (FIR) Uniwersytetu RWTH w Aachen oraz uniwersyteckie Laboratorium Obrabiarek i Inżynierii Produkcji (WZL). Technologię 5G dostarcza Ericsson. Oczekuje się, że w przyszłości do inicjatywy dołączą inne instytuty należące do RWTH Aachen University.

źródło: Drives & Controls