Połączenia 5G przekształcą komunikację w fabrykach

| Gospodarka Komunikacja

Według nowej prognozy firm Nokia i ABI Research, do 2030 roku w inteligentnych fabrykach na całym świecie funkcjonować będą prawie cztery miliardy połączeń bezprzewodowych. Przewiduje się, że między 2019 a 2030 rokiem rynek szerokopasmowych sieci bezprzewodowych niskiej mocy (Low-Power, Wide-Area - LPWA) LTE (Long-Term Evolution) w fabrykach będzie rozwijał się przy wskaźniku CAGR na poziomie 93,8%.

Połączenia 5G przekształcą komunikację w fabrykach

Prognozy mówią, że do przyszłego roku na świecie będzie 9,1 miliona połączeń 4G. Do 2025 r. liczba ta wzrośnie do prawie 12 mln, ale 5G nawiąże w tej rywalizacji kontakt dzięki 5,23 mln połączeń. Do 2030 r. 5G - z 344 milionami połączeń - będzie dominować w fabrykach cyfrowych na całym świecie.

Wartość tego biznesu będzie znaczna. Nokia i ABI przewidują, że do 2030 r. przychody z technologii bezprzewodowych używanych do łączenia obrabiarek będą warte 134 mld dolarów, aplikacje do śledzenia zasobów - 78 mld dolarów, a podłączone sterowniki PLC - 40 mld dolarów.

W ramach prowadzonego badania, firmy Nokia i ABI zapytały ponad 600 "przemysłowych decydentów" w dziewięciu krajach uprzemysłowionych i stwierdziły, że 74% z nich chce ulepszyć swoje sieci komunikacyjne i kontrolne do końca 2022 r., przy czym ponad 90% ankietowanych badało możliwości wykorzystania 4G lub 5G w swojej działalności. Respondenci byli prawie równo podzieleni między sektory motoryzacyjny, dóbr konsumpcyjnych i maszyn. Badanie przeprowadzono pod koniec 2019 r., przed wystąpieniem pandemii Covid-19.

Na pytanie, dlaczego planują zainwestować w technologie 4G lub 5G, 63% wskazało na potrzebę digitalizacji i ulepszenia istniejącej infrastruktury, 51% chciało je zastosować w automatyce i robotyce, a 42% chciało osiągnąć nowy poziom wydajności pracowników.

Zbadano również krótkoterminowe czynniki wpływające na decyzje zakupowe dotyczące nowych systemów, zarówno w zakresie IT (technologii informacyjnych), jak i OT (technologii operacyjnych). Najważniejszymi czynnikami były chęć ograniczenia przestojów (cytowana przez 53%), poprawa wydajności operacyjnej (42%) i zwiększenie bezpieczeństwa (36%). W zakresie OT wyróżniono wymagania dotyczące wymiany starzejącej się infrastruktury (43%), poprawy wydajności (40%) i zwiększenia przepustowości (38%).

Priorytetowymi obszarami skłaniającymi do stosowania technologii komórkowych są: automatyzacja i modernizacja maszyn - 47%, inicjatywy IIoT - 41% oraz infrastruktury chmurowe - 37%.

 
Badanie ABI/Nokia przewiduje, że Chiny będą największym przemysłowym użytkownikiem połączeń cyfrowych 4G, 5G i LPWA-LTE dla fabryk. Liczby pokazują przewidywane przychody z tych technologii na 2025 i 2030 r.

Ankieta pokazuje, że 84% producentów rozważających wdrożenie technologii 4G/5G chce obsługiwać lokalne prywatne sieci bezprzewodowe. Umożliwi to im wykorzystanie dedykowanych częstotliwości i zapewni integralność wrażliwych danych produkcyjnych.

Obecnie droga do produkcji bezprzewodowej stoi w obliczu kilku wyzwań - od ograniczania dostępu do widma przez organa regulacyjne, aż do potrzeby ustanowienia standardów przez instytucje określające specyfikację 5G. Konieczne jest również uzasadnienie nakładów inwestycyjnych na wdrożenie prywatnych sieci komórkowych. Raport stwierdza, że ​​definiowanie przypadków użycia i kwantyfikowanie ich w celu uzasadnienia inwestycji jest trudne.

źródło: Drives & Controls