Innowacje w medycynie - Polska na 39. miejscu Global Innovation Index 2019

| Gospodarka Aktualności

W obliczu zmian demograficznych i chorób cywilizacyjnych, w centrum uwagi znajdują się innowacje medyczne. Najnowszy raport Global Innovation Index (GII) został poświęcony tematowi "Tworzenie zdrowego środowiska życia - przyszłość innowacji w medycynie". Indeks GII analizuje prawie 130 gospodarek na całym świecie i jest wspierany przez renomowanych partnerów, którzy dzięki swojej wiedzy mogą wnieść cenny wkład w identyfikację i promocję innowacji.

Innowacje w medycynie - Polska na 39. miejscu Global Innovation Index 2019

GII (Globalny Indeks Innowacyjności) jest publikowany corocznie od 2007 r. i stanowi przewodnik dla decydentów politycznych i biznesowych w zakresie innowacji na świecie.

Indeks kładzie największy nacisk na analizę krajów i regionów wyróżniających się pod względem innowacyjności. Podobnie jak w poprzednich latach, czołowe miejsce w rankingu należy do Szwajcarii. Na miejscu drugim znalazła się Szwecja, na trzecim - Stany Zjednoczone. Polska jest na 39. miejscu w rankingu światowym i 26. wśród krajów europejskich. Indeks wskazuje również, że innowacyjność Polski w dziedzinie medycyny koresponduje z poziomem rozwoju naszej gospodarki.

Indeks podkreśla, że wysoki stopień innowacyjności uzyskują kraje o szczególnie silnej gospodarce. Stwierdzono również, że różnice między krajami o wysokich dochodach, takimi jak Niemcy czy Szwajcaria, a krajami o średnich dochodach jest nadal wyraźna. Na szczycie światowego rankingu od lat znajduje się Europa - w ogólnym zestawieniu aż 12 z 20 czołowych pozycji należy do państw europejskich, co pokazuje duży potencjał innowacyjności w Europie. Eksperci zwracają jednak uwagę, że wiele krajów azjatyckich intensyfikuje wysiłki innowacyjne. Hongkong, Korea Południowa i Japonia przewyższają spodziewane wyniki parametru innowacyjności względem aktualnego poziomu rozwoju.

O pozycji w Globalnym Indeksie Innowacyjności decydują głównie kryteria jakości. Obejmują one liczbę osiągnięć w zakresie innowacyjności, kładąc duży nacisk właśnie na ich jakość. Indeks GII mierzy tę ostatnią w oparciu o standardy jakościowe lokalnych uniwersytetów (QS World University Ranking) oraz liczbę międzynarodowych patentów i jakość publikacji naukowych (H-Index). Na tej podstawie uzyskuje się ogólny obraz innowacyjności poszczególnych krajów i uwzględnia go w ocenie.

Analitycy opracowujący Indeks GII 2019 zwracają uwagę, że badania i rozwój medycyny przeżywają obecnie renesans. Wysokiej jakości i przystępna cenowo opieka zdrowotna dla wszystkich obywateli jawi się jako kluczowy czynnik zrównoważonego wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia. Równocześnie na znaczeniu w innowacjach medycznych zyska sztuczna inteligencja (AI) dzięki Internetowi Rzeczy (IoT) i przetwarzaniu dużych ilości danych (Big Data). Będą one miały wpływ na takie obszary opieki zdrowotnej, jak przeprojektowywanie modeli biznesowych lub opracowywanie nowych metod leczenia.

Więcej informacji o Globalnym Indeksie Innowacyjności "Tworzenie zdrowego środowiska życia - przyszłość innowacji w medycynie" znajduje się na stronie www.globalinnovationindex.org. Firma Dassault Systèmes wsparła najnowsze wydanie GII jako partner merytoryczny.

źródło: Dassault Systèmes