Rynek szkła - prawie 175 mld dolarów w 2027 roku

| Gospodarka Aktualności

Według Grand View Research wartość globalnego rynku produkcji szkła zwiększy się ze 127 mld dolarów w 2019 roku do 175 mld w 2027, co oznaczać będzie stabilny średni wzrost o ponad 4% co roku. Przewiduje się, że pandemia koronawirusa początkowo negatywnie odbije się na popycie na szkło, jednak w dłuższej perspektywie nastąpi odbicie. Najszybciej zapotrzebowanie na ten materiał będzie rosło na Bliskim Wschodzie i w Afryce, gdzie obecnie zużycie szkła na mieszkańca jest wyjątkowo niskie w porównaniu na przykład z Ameryką Północną czy Europą.

Rynek szkła - prawie 175 mld dolarów w 2027 roku

Najszybciej będzie się rozwijał segment włókna szklanego, dzięki popytowi w branży samochodowej i budownictwie. Znaczny wzrost jest również przewidywany w segmencie szkła płaskiego, przede wszystkim dzięki rozwojowi energetyki słonecznej.

Zobacz również