Rynek środków chemicznych do uzdatniania wody - ponad 41 mld dolarów w 2030 roku

| Gospodarka Aktualności

Według Grand View Research wartość globalnego rynku środków chemicznych do uzdatniania wody zwiększy się z 29 mld dolarów w 2019 roku do ponad 41 mld w 2030, co oznaczać będzie stabilny, średni coroczny wzrost o ponad 3%. Napędzać go będzie przede wszystkim postępująca industrializacja oraz rosnąca świadomość w zakresie konieczności recyklingu ścieków, natomiast hamować - głównie rosnące ceny chemikaliów oraz popularyzacja technologii uzdatniania wody bez użycia środków chemicznych.

Rynek środków chemicznych do uzdatniania wody - ponad 41 mld dolarów w 2030 roku

Najszybciej będzie rozwijał się segment inhibitorów korozji, a z uwagi na zastosowania - oczyszczanie ścieków. Głównym odbiorcą tych środków będzie branża energetyczna. Pod względem geograficznym najszybciej ich rynek będzie się rozwijał w Ameryce Środkowej i Południowej, ze względu na niską dostępność czystej wody do celów domowych oraz przemysłowych.