Przyszłość rynku cieczy hydraulicznych

| Gospodarka Aktualności

Wartość globalnego rynku cieczy hydraulicznych zwiększy się z 7,7 mld dolarów w 2020 roku do 9 mld dolarów w 2025, co oznaczać będzie stabilny średni coroczny wzrost o 3%, przewiduje Markets and Markets. Napędzać go będą głównie: rozwój przemysłu w regionie Azji i Pacyfiku, na Bliskim Wschodzie i w Afryce w połączeniu z postępem w zakresie automatyzacji.

Przyszłość rynku cieczy hydraulicznych

W 2019 roku największy udział miały w nim oleje mineralne - ze względu na koszt i dostępność, natomiast w okresie objętym analizą najszybciej rozwijać się będzie segment olejów syntetycznych, popularyzujących się ze względu na właściwości. Pod względem zastosowania w 2019 roku największy udział w rynku cieczy hydraulicznych miała branża budowlana. W okresie objętym analizą pozostanie ona ich głównym odbiorcą.

Zobacz również