Rynek hydrauliki mobilnej przekroczył 18 mld dolarów

| Gospodarka Aktualności

Badania przeprowadzone przez agencję analityczną Interact Analysis pokazują, że pomimo niewielkiego spadku w 2020 roku rynek hydrauliki mobilnej radził sobie dobrze w roku 2021, osiągając przychody o wartości 18,7 mld dolarów. W latach 2019-2021 roczna stopa procentowa wzrostu tego rynku utrzymywała się na poziomie 5,2%.

Rynek hydrauliki mobilnej przekroczył 18 mld dolarów

Motorem wzrostu w tym okresie było zwiększone zapotrzebowanie na technologie logistyczne i sprzęt budowlany. Oczekuje się, że nowe technologie hydrauliczne, takie jak hydraulika cyfrowa i elektrohydraulika, poprawią wydajność hydrauliczną, co jest istotną kwestią w szerszym kontekście elektryfikacji pojazdów.

Pandemia korononawirusa wstrząsnęła rynkiem hydrauliki mobilnej w regionie Azji i Pacyfiku (EMEA) oraz obu Ameryk. W roku 2020 rynki te skurczyły się odpowiednio o 9,7 i 3,2%. Obszar Azji i Pacyfiku miał największy udział w tym rynku pod względem maszyn rolniczych. Od czasu pandemii udział uległ zmniejszeniu. W 2021 roku w regionie Azji i Pacyfiku oraz obu Ameryk nastąpiło ożywienie w sektorze transportu.

Oczekuje się, że do 2026 roku rynek przenoszenia materiałów wykaże się silnym wzrostem. W 2020 roku udział tego sektora w rynku wynosił 25%, a do końca okresu objętego prognozą wzrośnie do 28,8%. Przy 8% CAGR sektor transportu przewyższy wzrost całego rynku, który wykaże CAGR na poziomie 5,3%. Obecne problemy z łańcuchem dostaw przyczyniają się do wzrostu cen na rynku hydrauliki mobilnej. Na przykład, średnia cena sprzedaży hydrauliki wzrosła w latach 2020-2022 po okresie spadku. Wynika to z wahań cen materiałów, takich jak aluminium, które obecnie wymuszają wzrost średniej ceny sprzedaży elementów. Średnia cena ma wykazywać wzrost do 2026 roku, w granicach od 1,6 do 2,1% rocznie.

 
Rynek hydrauliki mobilnej w latach 2019-2026 (źródło: Interact Analysis)

źródło: Interact Analysis