Firmy Air Products i thyssenkrupp podpisały umowę o wyłącznej współpracy w zakresie elektrolitycznej produkcji wodoru

| Gospodarka Aktualności

Air Products – firma realizująca projekty wykorzystujące gazy przemysłowe oraz thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers – dostawca technologii i rozwiązań w zakresie elektrolitycznej produkcji zielonego wodoru, podpisały umowę o współpracy strategicznej mającej na celu wdrażanie przedsięwzięć produkcyjnych. Ten nośnik energii wykorzystywany jest w zrównoważonym transporcie, produkcji surowców chemicznych oraz wytwarzaniu energii elektrycznej.

Firmy Air Products i thyssenkrupp podpisały umowę o wyłącznej współpracy w zakresie elektrolitycznej produkcji wodoru

Firmy Air Products oraz thyssenkrupp będą współpracować w obszarze budowy ekonomicznie opłacalnych generatorów zielonego wodoru o minimalnej mocy co najmniej kilku gigawatów. W ten sposób wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu rynkowemu na ograniczone nakłady inwestycyjne, w połączeniu z niskimi kosztami eksploatacyjnymi oraz niezawodną technologią, co jest niezbędne przy wytwarzanie zielonego wodoru na dużą skalę.

Thyssenkrupp zobowiązał się zapewnić wparcie technologiczne, specjalistyczne usługi inżynieryjne, sprzęt oraz serwis techniczny, dzięki czemu Air Products będzie budować i obsługiwać własne generatory do elektrolitycznej produkcji wodoru. Firma thyssenkrupp opracowała wysokowydajną technologię elektrolizy opartą na wodzie alkalicznej. Dzięki realizacji ponad 600 projektów, w tym zakładów elektrochemicznych na całym świecie o łącznej mocy ponad 10 gigawatów, thyssenkrupp zdobył dogłębną wiedzę z zakresu inżynierii, zaopatrzenia i budowy tego typu obiektów.

-Wykorzystywana na wielką skalę elektroliza to kluczowa technologia pozwalająca na zastosowanie energii odnawialnej w różnorodnych sektorach transportu i przemysłu. Jako światowy lider w obszarze tworzenia rozwiązań elektrolizy zapewniamy zarówno odpowiednią technologię, jak i dostosowane do potrzeb możliwości produkcyjne. Już teraz dzięki elektrolizie wody jesteśmy w stanie zapewnić moc na poziomie jednego gigawata rocznie, a dodatkowo jesteśmy przygotowani na zwiększenie tego potencjału na szybko rozwijającym się rynku - powiedział Denis Krude, dyrektor generalny thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers.

źródło: Air Products

Zobacz również