Stabilny wzrost na rynku smart przepływomierzy

| Gospodarka Pomiary

Według Markets and Markets wartość globalnego rynku inteligentnych przepływomierzy zwiększy się z 2,5 mld dolarów w 2020 roku do ponad 3 mld dolarów w roku 2025, co oznaczać będzie wzrost o przeszło 4% rocznie. Tego typu przetworniki będą się popularyzować przede wszystkim ze względu na dokładność, stabilność, niezawodność i dostępność, poza danymi pomiarowymi, również informacji diagnostycznych.

Stabilny wzrost na rynku smart przepływomierzy

Popyt na nie napędzać będzie przemysł chemiczny oraz branża wodno-kanalizacyjna, a hamować - ich koszt i problemy w branży naftowej, spowodowane pandemią koronawirusa. Głównym rynkiem ich zbytu będzie region Azji i Pacyfiku. Największy udział w tytułowym rynku będą miały przepływomierze magnetyczne, popularne w branży wodno-kanalizacyjnej i generalnie cenione za niskie koszty konserwacji.