Promass Q - przepływomierz Coriolisa do pomiaru płynów dwufazowych

| Technika

Opracowany przez nas innowacyjny przepływomierz masowy umożliwia pomiar cieczy zagazowanej i wielofazowej, kompensując niekorzystny wpływ fazy gazowej na pomiar strumienia masy oraz gęstości. Przepływomierz ten posiada najszersze zakresy pomiarowe dostępne na rynku - 30-40% więcej niż urządzenia konkurencyjne - co pozwala na pomiar tego samego strumienia masy czujnikiem o znacznie mniejszej średnicy. Promass Q zapewnia najwyższą dokładność pomiaru gęstości w warunkach rzeczywistych, bez dodatkowych kalibracji na instalacji - gwarantowana dokładność ±0,2 kg/m³.

Promass Q - przepływomierz Coriolisa do pomiaru płynów dwufazowych

WYJĄTKOWA KONSTRUKCJA CZUJNIKA PROMASS Q - DOKŁADNOŚĆ W KAŻDYM CALU

Przepływomierze masowe Coriolisa coraz częściej wykorzystuje się do pomiaru przepływu w wielu aplikacjach przemysłowych. Wynika to z faktu, że metoda pomiaru przepływu bazująca na sile Coriolisa niesie ze sobą wiele korzyści: po pierwsze zapewnia najwyższą dokładność pomiaru dostępną obecnie na rynku, po drugie umożliwia pomiar jednocześnie wielu parametrów tj. strumienia masy/objętości, gęstości i temperatury medium oraz nie wymaga zachowywania odcinków prostych przed i za przepływomierzem.

Mimo tych zalet, obecnie stosowane przepływomierze masowe Coriolisa w przypadku pomiarów cieczy zagazowanych, z racji niekorzystnych zjawisk zachodzących w trakcie pomiaru tak trudnego medium, mają spore trudności w uzyskaniu stabilnych, wiarygodnych wskazań. Endress+Hauser postanowił zmierzyć się z tym problemem, czego rezultatem jest opracowany nowy przepływomierz masowy Coriolisa Promass Q.

Przepływomierz ten wykorzystuje innowacyjną technikę wprawiania w drgania rur pomiarowych jednocześnie z dwiema częstotliwościami. Praca układu pomiarowego na dwóch częstotliwościach umożliwia kompensację tych niekorzystnych zjawisk, dając stabilne, dokładne pomiary strumienia masy oraz gęstości dla mediów dwufazowych.

Promass Q gwarantuje bezkonkurencyjną dokładność w pomiarze przepływu masy, przepływu objętości oraz pomiarze gęstości. Doskonała precyzja pomiaru gęstości odzwierciedla się w szczegółowym oznaczeniu stężenia, np. °Brix, °Plato lub % stężeniu alkoholu. Promass Q gwarantuje, że tego typu charakterystyka jakościowa może być monitorowana i utrzymywana bez przerwy, 24 godziny na dobę.

Dodatkowo, dzięki wyjątkowej technice wprawiania w drgania MFT (Multi-Frequency Technology), błędy pomiarowe wynikające z zagazowania medium, (zjawisko takie często występuje w branży spożywczej czy naftowej) są redukowane do minimum.

Promass Q 300/500 to niezrównany lider w pomiarach przepływu dzięki:

  • dokładnym pomiarom przepływu cieczy z zawartością fazy gazowej - innowacyjna technika wzbudzania układu pomiarowego MFT (Multi-Frequency Technology),
  • najwyższej dokładności pomiaru gęstości w warunkach rzeczywistych (ciecze: ± 0,2 kg/m³),
  • najszerszym zakresom pomiarowym na rynku - 30-40% lepsze niż przyrządów konkurencyjnych,
  • najmniejszym na rynku wpływom zmian ciśnienia i temperatury na dokładność pomiaru,
  • wyjątkowej dokładności i powtarzalności w pomiarach legalizowanych,
  • maksymalnemu poziomowi bezpieczeństwa - atest SIL 2/3 (PN-EN 61508) TÜV,
  • Heartbeat Technology - zintegrowanej weryfikacji przepływomierza bez przerywania pomiaru.

OPATENTOWANA TECHNIKA WZBUDZANIA UKŁADU POMIAROWEGO MFT - BĄBLE GAZU JUŻ NIE SĄ PRZESZKODĄ

Promass Q został wyposażony w innowacyjne rozwiązanie aktywnej kompensacji, które pozwala na dokładny pomiar cieczy zagazowanych. Kompensację w czasie rzeczywistym uzyskano poprzez zastosowanie opatentowanej techniki wprawiania w drgania układu pomiarowego jednocześnie z dwiema częstotliwościami rezonansowymi, nazywanej MFT (Multi-Frequency Technology).

W czujniku Promass Q z techniką MFT podwójne rury pomiarowe są ciągle pobudzane do drgań z dwiema różnymi częstotliwościami (trybami) rezonansowymi. Ten sam poziom zagazowania medium powoduje inne zachowanie czujnika dla każdego z trybów pracy układu pomiarowego.

Poprzez analizę unikalnych właściwości rezonansowych występujących w dwóch trybach oscylacji, możliwe jest skuteczne i aktywne kompensowanie błędów pomiarowych wynikających z zagazowania cieczy.

NAJWYŻSZA DOKŁADNOŚĆ POMIARU GĘSTOŚCI W WARUNKACH RZECZYWISTYCH

Tworząc przepływomierz Promass Q, przyświecał nam jeden cel - uzyskanie najwyższej dokładności pomiaru gęstości w rzeczywistych warunkach. Tysiące symulacji z wykorzystaniem metody elementów skończonych (FEA) oraz obliczeń dynamiki płynów (CFD), popartych szczegółowymi i rygorystycznymi testami, pozwoliło opracować i optymalnie rozmieścić czujniki o niespotykanej odporności na zmiany temperatury.

Wpływ ciśnienia jest marginalny dzięki specjalistycznej technice formowania i usztywniania rur pomiarowych. Optymalny kształt rur oraz kompensacja ciśnienia zmniejszają do absolutnego minimum wpływ zmian takich parametrów cieczy jak lepkość, gęstość czy prędkość przepływu. Niezależnie od właściwości fizycznych cieczy i warunków pracy, Promass Q jest gwarancją rzetelnego i dokładnego pomiaru gęstości.

Marcin Kantorek
Product Manager - Pomiary przepływu
Endress+Hauser Polska