Dofinansowanie infrastruktury elektroenergetycznej

| Gospodarka Aktualności

Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz operatorzy systemów przesyłowych z Estonii, Litwy oraz Łotwy podpisali z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci umowę na dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę przesyłową. Środki, jakie łącznie zostaną na ten cel przeznaczone przekraczają 719 mln euro.

Dofinansowanie infrastruktury elektroenergetycznej

Z tego prawie 500 mln euro zostanie przeznaczonych na budowę Harmony Link, czyli połączenia elektroenergetycznego pomiędzy Polską a Litwą. Ponad 166 mln euro z kolei pokryje koszty instalacji kompensatorów synchronicznych w Estonii, Litwie i na Łotwie. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na modernizację infrastruktury przesyłowej w Polsce.