Sprzedaż pomp ciepła w Polsce wzrosła o 108%

| Gospodarka Aktualności

W 2020 roku w Polsce sprzedano 42 tys. sztuk pomp ciepła typu powietrze/woda, oznacza to wzrost o 108% rok do roku. Duże znaczenie dla rozwoju rynku pomp ciepła ma zapowiedź odejścia od stosowania źródeł opartych na gazie ziemnym przy modernizacji budynków do 2030 roku w ramach projektu Długoterminowej Strategii Renowacji. Warto podkreślić, że w 2020 roku sprzedano w Polsce blisko pięciokrotnie więcej pomp ciepła tego typu w porównaniu do 2017 roku.

Sprzedaż pomp ciepła w Polsce wzrosła o 108%

Wartość rynku pomp ciepła przeznaczonych do centralnego ogrzewania wzrosła o około 77% w stosunku do 2019 roku, a cały rynek pomp ciepła – o ok. 52%. Analizy wskazują, że liczba sprzedanych pomp ciepła do ogrzewania budynków po raz pierwszy przewyższyła liczbę sprzedanych kotłów węglowych w 2020 roku w Polsce, a do tego przekroczyła liczbę sprzedanych pomp ciepła w Wielkiej Brytanii. Warto dodać, że rząd Wielkiej Brytanii w 2020 roku postawił na szybki rozwój tej technologii i zakłada, że do 2028 roku liczba sprzedawanych pomp ciepła przekroczy 600 tys. szt. rocznie.

W tym czasie zanotowano spadki w segmencie gruntowych pomp ciepła. W przypadku pomp ciepła typu solanka-woda nastąpił spadek sprzedanej liczby urządzeń z 6190 do 5260 szt. czyli o około 15% mniej w porównaniu do 2019 roku. Podobny spadek - około 16% - odnotowano w segmencie pomp ciepła służących tylko do przygotowania ciepłej wody z 10230 do 8650 sztuk.

Główne przyczyny zmian na rynku pomp ciepła w 2020 roku

Według prezesa PORT PC, Pawła Lachmana, głównym elementem, wpływającym na tak istotne wzrosty sprzedaży pomp ciepła typu powietrze/woda jest większa dostępność, atrakcyjność oraz wzrost zaufania do tej technologii zarówno u użytkowników jak i instalatorów. Koszty zakupu tych urządzeń są też wyraźnie niższe niż jeszcze na przykład trzy lat temu. Na popyt wpływa także rosnące zainteresowanie inwestorów bezemisyjnymi systemami grzewczymi. Pompa ciepła zamontowana w budynku nie emituje zanieczyszczeń powietrza w żadnym stopniu. Większy poziom finansowego wsparcia pomp ciepła od maja 2020 roku w programie "Czyste Powietrze" przełożył się na wyraźny wzrost zainteresowania tą technologią. Trzeba jednak podkreślić, że udział urządzeń tego typu w tym projekcie wynosi około 20% sprzedaży pomp ciepła w 2020 roku. Prawdopodobnie większe znaczenie na wzrost sprzedaży miała obowiązująca od 2 lat ulga termomodernizacyjna. Kolejną istotną przyczyną wzrostu jest rosnące zainteresowanie produkcją energii elektrycznej do własnych potrzeb w ramach dynamicznie rozwijającej się energetyki prosumenckiej poprzez montaż systemów fotowoltaicznych na dachach budynków i realizację programu "Mój Prąd".

Według oceny PORT PC w nowych budynkach jednorodzinnych, szczególnie w obszarach miejskich i podmiejskich, pompy ciepła stały się technologią pierwszego wyboru. Ten trend pogłębi się w całej Polsce w związku ze zmianami wynikającymi z wymogów Warunków Technicznych dotyczących nowych budynków od 1 stycznia 2021 roku. Widać też, że w programie "Czyste Powietrze", w przypadku budynków istniejących, pompy ciepła stały się od maja 2020 roku - po zmianach w programie - technologią drugiego wyboru, zaraz po kondensacyjnych kotłach gazowych.

Wyraźny spadek sprzedaży pomp gruntowych w 2020 roku wiąże się z ograniczeniem wsparcia urządzeń grzewczych w nowych budynkach jednorodzinnych w programie "Czyste Powietrze" oraz z dużym zainteresowaniem pompami ciepła typu powietrze/woda służącymi do ogrzewania budynków. Wspominana przyczyna powoduje również spadek sprzedaży pomp tego typu przeznaczonych do podgrzewania wody. Zdecydowana większość pomp ciepła służących do ogrzewania budynków posiada też funkcję podgrzewania wody.

W ocenie PORT PC zdecydowana większość pomp ciepła sprzedawana jest przez polskich producentów i dystrybutorów, którzy zapewniają zrównoważony rozwój rynku, prowadząc szkolenia i systemy autoryzacji instalatorów, rozbudowując systemy wsparcia i serwis w całym kraju.

Pompy ciepła są uznane za kluczowe rozwiązania w głównych strategiach Europejskiego Zielonego Ładu, czyli strategii dotyczącej integracji sektora energetycznego i sektorowej strategii budynkowej Komisji Europejskiej tzw. Fali Renowacji. Obydwie strategie w spójny sposób przedstawiają, jaki będzie model transformacji energetycznej w Unii. Polega on na łączeniu sektorów, czyli przede wszystkim elektryfikacji transportu, a także ciepłownictwa systemowego, ogrzewnictwa. Zwiększoną produkcję energii elektrycznej mają zapewnić odnawialne źródła energii, których udział w rynku elektroenergetycznym w 2030 roku ulegnie podwojeniu, osiągając poziom 55-60% natomiast w roku 2050 wzrośnie aż do 84%. Według Komisji przewidywane są znaczące wzrosty udziału pomp ciepła w zasobie budownictwa prywatnego do 40% w 2030 roku oraz do 50-70% w roku 2050. W budynkach komercyjnych udział ten wyniesie odpowiednio 65% i 80% w 2030 i 2050 roku.

źródło: PORT PC