Rozpoczynają się badania dna morskiego pod kabel Harmony Link

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Firmy Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz Litgrid - operator systemu przesyłowego na Litwie, zleciły badania geofizyczne i geotechniczne dna Bałtyku pod kątem poprowadzenia tamtędy kabla HVDC Harmony Link, który połączy Polskę i Litwę. Na ich podstawie powstanie raport, który scharakteryzuje budowę dna, jego głębokość, ukształtowanie, strukturę geologiczną i obecność ewentualnych przeszkód, jak wraki czy niewybuchy. Z kolei na tej podstawie zostanie zaplanowane ułożenie kabla. Badania powinny zakończyć się w trzecim kwartale 2021 r.

Rozpoczynają się badania dna morskiego pod kabel Harmony Link