Rynek oprogramowania do analizy metodą elementów skończonych

| Gospodarka Aktualności

Według Transparency Market Research wartość globalnego rynku oprogramowania do analizy opartego na metodzie elementów skończonych zwiększy się z 4 mld dolarów w 2020 roku do 11 mld dolarów w 2030, co oznaczać będzie stabilny średni wzrost co roku o około 10%. Zapewni go głównie rosnące zapotrzebowanie na takie programy w przemyśle wytwórczym, lotniczym, elektronicznym, jako rozwiązania znacząco poprawiającego efektywność cyklu rozwoju produktu, zmniejszającego koszty oraz skracającego czas jego projektowania.

Rynek oprogramowania do analizy metodą elementów skończonych

Największym użytkownikiem oprogramowania bazującego na metodzie elementów skończonych będzie branża motoryzacyjna, w związku z rosnącym popytem na samochody hybrydowe i elektryczne, i konieczność poprawy wygody oraz bezpieczeństwa aut. Ważnym trendem na tytułowym rynku będą aplikacje chmurowe i mobilne - dostawcy oprogramowania do analizy metodą elementów skończonych będą koncentrować się przede wszystkim na uzupełnianiu swojej oferty w tym zakresie, reagując tak na ich rosnącą popularność, m.in. dzięki upowszechnianiu się pracy zdalnej.