Emerson wprowadza nowe przemysłowe oprogramowanie do edge-computingu

| Gospodarka PLC, HMI, Oprogramowanie

Firma Emerson zaprezentowała platformę przemysłową PACEdge, która ma pozwolić producentom przyspieszyć projekty transformacji cyfrowej, umożliwiając użytkownikom szybkie tworzenie i skalowanie aplikacji poprawiających wydajność. Emerson twierdzi, że platforma PACEdge upraszcza tworzenie aplikacji, łącząc wiodące narzędzia typu open source w elastyczną, zintegrowaną i bezpieczną platformę do wykorzystywania danych maszynowych i analiz.

Emerson wprowadza nowe przemysłowe oprogramowanie do edge-computingu

Użytkownicy końcowi mogą łatwo tworzyć i wdrażać aplikacje do szerokiego zakresu zastosowań, w tym monitorowania energii, stanu maszyn i produktywności. Premiera PACEdge zbiega się z wprowadzeniem na rynek nowego komputera PACSystems RXi2-BP - niewielkiego przemysłowego komputera PC, który umożliwia wykonywanie wysokowydajnych analiz w pobliżu maszyny. Rozszerzona oferta przemysłowych urządzeń brzegowych firmy Emerson, obejmuje obecnie PACEdge, PACSystems RX3i Edge Controllers, RXi2 Edge Computers oraz Movicon.NExT HMI i oprogramowanie SCADA.

Modułowe, wstępnie skonfigurowane pakiety programistyczne firmy Emerson umożliwiają konteneryzację aplikacji, by programiści mogli rozpoczynać pracę w środowisku pilotażowym z kilkoma jednostkami, a następnie realizować szybkie skalowanie do setek lub tysięcy jednostek, bez kosztownej infrastruktury sieciowej i serwerowej lub martwienia się o niespójności między środowiskami operacyjnymi.

Wykorzystując protokoły IIoT, takie jak OPC UA, MQTT i REST, platforma PACEdge zapewnia dostęp do danych z przemysłowych systemów sterowania i urządzeń terenowych, a także systemów IT i usług w chmurze do agregacji danych w zakładach lub przedsiębiorstwach. Operatorzy w terenie mają natychmiastowy dostęp do informacji diagnostycznych i produkcyjnych, co pozwala im szybciej podejmować lepsze decyzje.

źródło: Robotics & Automation News