Advanced Redundant Control System - większa pewność działania w sytuacjach awaryjnego wyłączenia

| Prezentacje firmowe Bezpieczeństwo

Emerson prezentuje ARCS serii 141 marki ASCO w celu zapewnienia redundantnego rozwiązania dla różnych zastosowań zaworów awaryjnych, takich jak te, które występują w przemyśle chemicznym, energetycznym, czy branży oil & gas. ARCS to jedyny system bezpieczeństwa w branży umożliwiający izolację indywidualnych zaworów, co pozwala na konserwację online bez konieczności przerywania procesu.

Advanced Redundant Control System - większa pewność działania w sytuacjach awaryjnego wyłączenia

ARCS, który w ofercie Emersona dostępny jest na całym świecie, obejmuje różne redundantne konfiguracje zaworów w celu zwiększenia niezawodności procesu i spełnienia określonych wymogów bezpieczeństwa i niezawodności w procesach automatyzacji. Konstrukcja pojedynczego wlotu/wylotu zapewnia usprawniony proces instalacji w porównaniu z tradycyjnymi systemami obejściowymi, jednocześnie eliminując potencjalne punkty awarii.

ARCS ASCO serii 141 przeznaczony jest do stosowania jako komponent w przyrządowych systemach bezpieczeństwa. Wykorzystując zawory elektromagnetyczne 1oo2, 2oo2 lub 2oo3 w celu zwiększenia niezawodności obwodu, działa jako redundantne urządzenie wyzwalające ciśnienie pilotowe do sterowania sygnałem do siłownika zaworu procesowego. ARCS posiada dwa lub cztery elektrycznie uruchamiane zawory elektromagnetyczne, wskaźniki optyczne i ręcznie sterowany zawór obejściowy lub odcinający. Unikalna funkcja sterowania pozwala na konserwację zaworów elektromagnetycznych bez konieczności wyłączania zaworu procesowego. W rzeczywistości użycie obejścia serwisowego lub zaworu odcinającego nie jest wymagane do testowania jednostki ARCS - funkcja redukcji przestojów nie jest możliwa w przypadku typowych funkcji obejścia.

- Rozwiązując problemy dla typowych systemów obejściowych - szczególnie tych w zastosowaniach związanych z krytycznym lub awaryjnym wyłączaniem - nasza seria 141 ARCS marki ASCO stanowi niezawodną, pozwalającą na oszczędność czasu alternatywę. Choć, użycie wspólnego obejścia jest typowym rozwiązaniem, użytkownik końcowy nie wie, czy będzie w stanie wyłączyć na żądanie zawór w przypadku zagrożenia, ponieważ ich nadmiarowy system jest w trybie obejścia. I tu pojawia się nasza wyjątkowa propozycja jaką jest ARCS ASCO. Opcja indywidualnej izolacji zaworu ARCS zapewnia zwiększone bezpieczeństwo i dostępność operacyjną podczas konserwacji online, aby pomóc naszym Klientom osiągnąć wymagany poziom SIL - powiedział Erik VanLaningham, Vice President of Global Marketing for Industrial Automation w firmie Emerson.

Dzięki pojedynczemu numerowi części, ARCS ASCO serii 141 posiada kilka udoskonaleń, które upraszczają specyfikację oraz proces instalacji i obsługi. Dostarczany jako w pełni zintegrowane, kompleksowe rozwiązanie wykorzystujące zblocze zamiast pojedynczych zaworów, ARCS jest fabrycznie przetestowany i gotowy do instalacji. Bezpośrednia konstrukcja "od zaworu do zaworu" eliminuje połączenia rurowe i złącza pomiędzy zaworami elektromagnetycznymi oraz minimalizuje punkty wystąpienia nieszczelności w celu zwiększenia niezawodności i obniżenia całkowitych kosztów eksploatacji. Wskaźnik stanu ze sprzężeniem zwrotnym ułatwia konserwację predykcyjną, pozwalając jednocześnie na wykrywanie usterek on-line. ARCS zapewnia cyfrowe informacje zwrotne z wejścia (za pośrednictwem wyłączników ciśnieniowych lub opcji czujnika krańcowego GO Switch firmy Emerson) do sterowni. Aby zapewnić jeszcze większą niezawodność operacyjną, zawory elektromagnetyczne bezpośredniego działania ASCO serii 327 3/2, znajdujące się w rozdzielaczu ARCS, są certyfikowane zgodnie ze standardami SIL3 (Exida).

ARCS oferowany przez firmę Emerson jest platformą bezpośredniego działania wyposażoną w zaawansowane możliwości diagnostyczne oraz funkcje pozwalające na konserwację on-line, dzięki czemu idealnie nadaje się do wielu różnych zastosowań związanych z pilotowaniem zaworów, spełniając zarówno wymogi bezpieczeństwa, jak i dostępności operacyjnej.

źródło: Emerson

Więcej na www.emerson.com