Przyszłość rynku środków i urządzeń do czyszczenia metali

| Gospodarka Aktualności

Jak prognozuje Fortune Business Insights, wartość globalnego rynku sprzętu do czyszczenia metali zwiększy się z 1,4 mld dolarów w 2020 roku do 1,5 mld dolarów w roku 2021 i 1,9 mld dolarów w 2028. Oznaczać to będzie stabilny coroczny wzrost średnio o ponad 3%. Będzie on wynikiem odbicia i wzrostu popytu na te urządzenia do poziomu sprzed pandemii, głównie w przemyśle lotniczym, farmaceutycznym, półprzewodnikowym, w wojsku oraz w branży medycznej i komputerowej.

Przyszłość rynku środków i urządzeń do czyszczenia metali

Głównymi czynnikami hamującymi rozwój tytułowego rynku będą obawy o zdrowie obsługi narażonej na kontakt z chemikaliami, a także regulacje dotyczące ich wpływu na środowisko.

Ze względu na typ chemikaliów omawiany rynek dzieli się na segment rozpuszczalników i wodny. Dotychczas większy udział miał w nim pierwszy, ze względu na większą skuteczność czyszczenia. W przyszłości jednak na znaczeniu szybko zyskiwać będzie drugi. Jednocześnie - ponieważ dąży się do ograniczenia kontaktu personelu ze środkami chemicznymi - popularyzować się będą zautomatyzowane urządzenia do czyszczenia metali.